Atelier Mark van Praagh - Javastraat 194hs  1095CP Amsterdam | 06 48758174 | markvanpraagh@gmail.com
Cursussen    (wekelijks)
 
TEKENEN en SCHILDEREN
 
sept. 2017 - april 2018 
 
N.B: vanaf januari 2018 vinden de cursussen plaats in "De Kunstbarak", bij Globe, Centrum voor Kunst en Cultuur, aan de Heuvellaan 33 in Hilversum (bij het MCO gebouw)
 

Cursus Tekenen en Schilderen

maandagmiddag

Elke week;
12 lessen

€ 280 per serie van 12

Cursus Tekenen en Schilderen

maandagavond

Elke week;
12 lessen

€ 280 per serie van 12

Cursus Tekenen en Schilderen

dinsdagochtend

Elke week;
12 lessen

€ 280 per serie van 12

Inloop Atelier, ‘vrij’ werken met begeleiding

dinsdagmiddag

Elke week
vanaf 26 sept.

€ 7,50  per aanwezig uur

Inloop Atelier, ‘vrij’ werken met begeleiding

dinsdagavond
om de week

data: zie hieronder

€ 7,50 per aanwezig uur

Art Advanced Class

dinsdagavond
om de week

voor informatie kunt u bellen

 


 
toelichting per cursus: 
Cursus TEKENEN + SCHILDEREN, MAANDAGMIDDAG 14.00 - 16.30 uur

12 lessen: € 280,- elke week;  25 sept  - 18 dec 2017 en 15 jan. - 16 april 2018

(men kan inschrijven per 12 lessen)


Cursus TEKENEN + SCHILDEREN, MAANDAGAVOND 19.30 - 22.00 uur

12 lessen: € 280,- elke week;  25 sept - 18 dec 2017 en 15 jan - 16 april 2018 
(men kan inschrijven per 12 lessen)

Cursus TEKENEN + SCHILDEREN, DINSDAGMORGEN 9.30 - 12.00 uur

12 lessen: € 280,- elke week;  26 sept -  19 dec 2017 en 16 jan - 17 april 2018

(men kan inschrijven per 12 lessen)


In deze cursus kan men naar keuze tekenen of schilderen. Er wordt gewerkt met diverse materialen: houtskool, grafiet, krijt, olieverf, acryl, aquarelverf. We werken zowel naar de waarneming als naar ideeën, fantasie of verbeelding: abstract en figuratief. De begeleiding in deze cursus is na informatie in de groep vooral individueel. Elke les start gemeenschappelijk met een lessuggestie, theorie, diashow of demonstratie n.a.v. thema’s, stijlen, technieken en materialen. Meestal werken we een paar lessen aan een zelfde thema. Men kan ook eigen plannen maken. 

We zullen ons ook laten inspireren door de schilderkunst en kunstgeschiedenis. In de cursus werken we serieus én speels aan eigen ideeën en een persoonlijke beeldtaal, maar ook degelijke kennis van materialen en de mogelijkheden van verschillende beeldelementen als kleur, lijn, compositie, etc. zijn belangrijk.
De kosten zijn exclusief materialen, maar alle materialen zijn wel aanwezig in het atelier en kunnen tegen vergoeding gebruikt worden (afhankelijk van gebruik, gemiddeld € 2,50 per les). Bij inschrijving ontvang je een materialen-lijst waarop benodigdheden vermeld staan, voor wie eigen materialen meeneemt.


 

ART ADVANCED CLASS TEKENEN + SCHILDEREN, Dinsdagavond om de week 19.30 - 22.30 uur
Voor informatie kunt u bellen


 

INLOOP ATELIER Dinsdagmiddag tussen 13.00 tot 17.00 uur elke week

per uur € 7,50 | elke week. 2017: elke dinsdagmiddag van 26 sept t/m 12 dec.  2018: vanaf 16 januari elke week t/m 17 april 


INLOOP ATELIER Dinsdagavond tussen 19.00 en 22.00 uur om de 
week

per uur € 7,50 | data dinsdagavond om de week:  2017: 3-10; 17-10; 31-10; 14-11; 28-11; 12-12

2018: 16-1; 30-1; 13-2; 27-2; 13-3; 27-3; 10-4;Bedoeld voor mensen die zelfstandig kunnen werken. Men kiest eigen thema's of onderwerpen. Het grote atelier met toebehoren staat tot uw beschikking, Mark van Praagh is aanwezig voor individuele begeleiding en adviezen. U kunt zelfstandig werken op uw zelf gekozen tijden op dinsdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur (elke week) of dinsdagavond (om de week) tussen 19.00 en 22.00 uur . U betaalt per aanwezig uur. 10 uren kaart: € 75,- 
Wie geen cursus volgt of ‘nieuw’ is, heeft eerst een ‘kennismakingsgesprek’ (op afspraak) met Mark van Praagh over de mogelijkheden.

 

Zomer Workshops juli 2017

1 dag:  9.30 tot 16.00 uur


 TEKENEN, BASISTECHNIEKEN

 24 juli

 € 59

 OLIEVERF, BASISTECHNIEKEN, kleine stillevens

 25 juli

 € 59

 PORTRET TEKENEN NAAR FOTO  potlood, houtskool of krijt

 26 juli

 € 59

 LANDSCHAP: RUIMTE- EN DIEPTE WERKING – olieverf of acryl

 28 juli

 € 59

 HET GEABSTRAHEERDE LANDSCHAP  - acryl

 29 juli

 € 59

 LINOLEUMSNEDE: ONTWERPEN, GUTSEN EN AFDRUKKEN
 (let op, deze workshop is van 9.30 - 17 uur!)

 31 juli

 € 59

alle zomer workshops zijn inclusief vrij gebruik van materialen

toelichting per workshop:

 

 TEKENEN,  BASISTECHNIEKEN;     Workshop 1 dag

24 juli 2017    9.30 - 16.00 uur    (zeer geschikt voor beginners)  
€ 59 incl. materialen

In één dag leer je niet tekenen. Maar een aantal degelijke  technieken en basisvaardigheden kunnen wel uitgelegd, gedemonstreerd en geoefend worden. We werken naar de waarneming. Fruit, eenvoudige stillevens of een bloem.  Je leert bewust kijken naar je onderwerp en daarmee leg je een basis om beter te tekenen. We werken met grafiet (potlood), houtskool, krijt en kneedgum. Het gaat over vorm, verhoudingen, lijn, arceren, toon, plastiek, licht en schaduw en compositie.

OLIEVERF, BASIS TECHNIEKEN: KLEINE STILLEVENS;  Workshop 1 dag

25 juli 2017    9.30 - 16.00 uur    (ook zeer geschikt voor beginners)  
€ 59 incl. materialen

Kleine stillevens: twee peren op een bordje, drie eieren in een kom of een stel aardewerk kannen. We bekijken dia’s van stillevens die ons leren en inspireren. Je maakt eerst schetsen om vorm en compositie te onderzoeken. Na demonstratie en uitleg over verschillende technieken van schilderen met olieverf zet je zelf een klein schilderij op. Je leert  kijken naar kleuren in licht en schaduw en mengen van fijne kleurnuances. Je oefent hoe je de verf gladder, dun of juist vetter kunt neerzetten met verschillende penselen. In één dag een fijn en klein schilderij…

PORTRET TEKENEN  NAAR FOTO;    Workshop 1 dag

26 juli 2017,    9.30 – 16.00 uur   (ook geschikt voor beginners) 
€ 59  incl. materialen  

We beginnen met enige ‘theorie’ over basisvormen, verhoudingen, plastiek en details van het portret. Een diaserie van getekende portretten maakt verschillende technieken en stijlen inzichtelijk. Daarna aan de slag met zwart-wit materialen. We werken naar foto’s die aanwezig zijn in het atelier of die je zelf meeneemt. Je oefent in goed kijken naar vormen, verhoudingen, lijnen, tonen, gelijkenis en expressie. Na een aantal studies werk je een tekening uit. Naast informatie in de groep is de begeleiding vooral individueel. Wie zich inschrijft krijgt nadere informatie en criteria waaraan de foto die je zelf meeneemt moet voldoen.

 LANDSCHAP: RUIMTE- EN DIEPTEWERKING - OLIEVERF OF ACRYL
28 juli 2017,   9.30 - 16.00 uur  (ook geschikt voor beginners)   
€ 59 incl. materialen

Foto’s van verschillende landschappen zijn uitgangspunt. We onderzoeken hoe dieptewerking en verten op verschillende manieren kunnen worden verkregen in een schilderij. Vorm- en kleur- of atmosferisch perspectief, overlapping, textuurverschillen en mate van detaillering zijn o.a. middelen om dieptewerking in je werk te versterken. Ook de compositie speelt een rol. Aan de hand van een diaserie van foto’s en schilderijen wordt een en ander toegelicht. Je zet n.a.v. foto’s van landschappen een schilderij op in olieverf of acryl waarin je de verkregen inzichten toepast. Je kunt daarbij in eigen stijl en techniek werken. Als het goed is heeft iedereen aan het eind van de dag een ruimtelijk schilderij met een sterke diepte werking. Vooral interessant voor mensen die graag landschappen schilderen.

HET GEABSTRAHEERDE LANDSCHAP -  ACRYL;   workshop 1 dag
29 juli 2017,  9.30 – 16.00 uur     voor ervaren deelnemers 

€ 59 incl. materialen

We starten met een diapresentatie waarbij we ons laten inspireren door kunstenaars die het landschap als uitgangspunt gebruikten voor hun abstracte schilderijen (bijvoorbeeld: De Staël, Mondiraan, Oepts, Fernhout).
Aan de hand van foto’s van landschappen experimenteer je met vormen en compositie. Je maakt een paar schetsontwerpen. Er ontstaat een geabstraheerde werkelijkheid. Je zet een schilderij op in kleur. 
We werken in een aantal lagen waardoor je de vrijheid hebt eigen vormen en kleuren te onderzoeken n.a.v. het landschap. Het resultaat is een schilderij waarin soms de realiteit nog deels herkenbaar is, maar dat ook een abstracte of gestileerde eigen verwerking is.
Acrylerf en papier zijn bij de cursusprijs inbegrepen. Wanneer je op doek wilt werken, doeken in diverse maten zijn in het atelier verkrijgbaar tegen kostprijs.

 LINOLEUMSNEDE: ONTWERPEN, GUTSEN EN AFDRUKKEN
31 juli 2017,    9.30 - 17 uur     (ook geschikt voor beginners)
€ 59 incl. materialen

In deze workshop maak je het hele proces mee van het maken van een linoleumsnede. Ter inspiratie en informatie bekijken we linoleumsneden van verschillende kunstenaars waaronder ook van Mark. Er worden suggesties aangereikt voor een thema of onderwerp n.a.v. foto’s, stilleven, eigen fantasie of verbeelding. Je kunt ook eigen ideeën voor een lino meebrengen. Je leert ‘denken’ en ontwerpen in vlakken en lijnen in zwart en wit en maakt een eigen ontwerp met zwarte en witte inkt/verf . Het ontwerp wordt overgebracht op linoleum. Techniek van snijden en drukken worden gedemonstreerd en geoefend. Je snijdt vervolgens een linoleumsnede. Tenslotte kun je een oplage drukken op de pers of met de hand met rol of lepel op verschillende soorten papier. Een dag intensief werken met verrassende resultaten. Deelnemers kunnen ook afdrukken van elkaar uitwisselen.
 
INSCHRIJVEN
 
Wilt u zich inschrijven?
Kies de cursus of workshop waarvoor u zich wilt inschrijven.
Stuur een email naar: markvanpraagh@gmail.com

o.v.v. naam, adres, telefoonnummer, emailadres en voor welke cursus u zich aanmeldt.
U kunt zich ook telefonisch aanmelden:  06 48758174

Na ontvangst van uw email nemen wij contact met u op.

U kunt altijd bellen voor een afpraak of meer informatie